Aanmelden van patiënten voor LymeProspect onderzoek

Meld hieronder patiënten aan met een erythema migrans(?) of andere vorm van de ziekte van Lyme. Vanaf 2017 kunnen ook kinderen meedoen.

 

Erythema migrans(?) patiënt aanmelden

 • Vul hieronder het e-mailadres van uw patiënt in. NB: patiënten (en/of een ouder/verzorger) kunnen zichzelf ook aanmelden voor het onderzoek via de homepage van deze website. Patiënten die op een Waddeneiland verblijven kunnen helaas niet meedoen om logistieke redenen.
 • Uw patiënt ontvangt een uitnodiging voor het invullen van een inclusie-vragenlijst op www.tekenradar.nl. Na invullen van deze vragenlijst ontvangt uw patiënt via de website patiëntinformatie, een toestemmingsformulier en aanvullende instructies voor bloedafname bij een lokale prikpost. De prikpost declareert de bloedafname bij het RIVM, voor de patiënt zijn er geen kosten.
 • Behandeling: U schrijft zelf de aanbevolen antibiotische behandeling voor. De antibiotica behandeling start bij voorkeur ná de eerste bloedafname. Behandeling dient echter niet langer dan 24 uur te worden uitgesteld. U blijft de behandelend arts, alle aanvullende bepalingen zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de patiënt.
 • Follow-up: zal plaatsvinden via www.tekenradar.nl. Uw patiënt ontvangt hierover automatisch bericht.
 • Voor vragen over het aanmelden van een patiënt bel 030-2742600.
 

Andere vorm van de ziekte van Lyme

Heeft u een patiënt met een andere manifestatie van Lymeziekte, zoals Lyme-artritis, Lyme neuroborreliose, Borrelia lymfocytoom, Lyme carditis, acrodermatitis chronica atroficans (ACA), multipele EM, of een verdenking hiervan?

 

 • Neem voor het aanmelden van de patiënt contact op met:
  • Arts-onderzoeker Hedwig Vrijmoeth van Radboudumc, telefoonnummer 024-366 6266
  • Arts-onderzoeker Jeanine Ursinus van het AMC, telefoonnummer 020-566 9111, sein 57170
 • De patiënt komt in aanmerking voor inclusie in de LymeProspect studie, indien hij/zij maximaal 4 dagen tevoren is gestart met antibiotica.
 • Behandeling: U schrijft zelf de aanbevolen antibiotische behandeling voor. U blijft de behandelend arts, alle aanvullende bepalingen zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de patiënt.
 • Follow-up: zal plaatsvinden via www.tekenradar.nl. Uw patiënt hoeft hiervoor niet te reizen en ontvangt automatisch bericht. Reizen naar AMC of Radboudumc voor intensievere follow-up en bloedafnames is wel mogelijk indien de patiënt dat wenst.

 

Meer informatie over het LymeProspectonderzoek

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. In de meeste gevallen is antibiotische behandeling effectief, echter 1000 tot 2500 patiënten per jaar in Nederland houden ook na behandeling langdurige klachten. Waarom sommige mensen deze klachten krijgen en anderen niet is onbekend.

 

Om daar meer zicht op te krijgen loopt van 2015-2019 de LymeProspect studie, een observationele prospectieve cohortstudie naar oorzaken van persisterende klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme. Met de hulp van huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen in heel Nederland worden 2000 patiënten met de ziekte van Lyme in vier jaar tijd geïncludeerd. Het gaat om patiënten met erythema migrans(?) of andere vorm van de ziekte van Lyme die maximaal 4 dagen eerder met een antibioticabehandeling begonnen zijn. Vanaf 2017 kunnen ook kinderen meedoen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Lyme-centra en afdelingen kindergeneeskunde van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

 

Zie voor meer informatie over het LymeProspect onderzoek en de ziekte van Lyme ook het keuzemenu links in beeld.