Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Aanmelden van patiënten voor onderzoek via Tekenradar

Meld hieronder patiënten aan met een erythema migrans(?), andere vorm van de ziekte van Lyme, of koorts na een tekenbeet. Ze kunnen dan worden uitgenodigd voor het LymeProspect, Victory, Pandora of het Tekenradar vragenlijstonderzoek. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen alleen nog kinderen (jonger dan 18 jaar) meedoen aan het LymeProspect onderzoek.

 

Kinderen of volwassenen met erythema migrans(?) aanmelden

 • Vul hieronder het e-mailadres van uw patiënt in. NB: patiënten (en/of een ouder/verzorger) kunnen zichzelf ook aanmelden voor het onderzoek via de homepage van deze website.
 • Uw patiënt ontvangt een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst op www.tekenradar.nl. Bij het invullen van deze vragenlijst kan uw patiënt in sommige gevallen in aanmerking komen voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Uw patiënt kan dan kiezen voor het ontvangen van patiëntinformatie, een toestemmingsformulier en aanvullende instructies voor bloedafname bij een lokale prikpost. De prikpost declareert de bloedafname bij het RIVM, voor de patiënt zijn er geen kosten verbonden aan onderzoeksdeelname.
 • Behandeling: U schrijft zelf de aanbevolen antibiotische behandeling voor. Als uw patiënt voor het onderzoek bloed af laat nemen dan start de antibiotische behandeling bij voorkeur ná de eerste bloedafname. Behandeling dient echter niet langer dan 24 uur te worden uitgesteld. U blijft de behandelend arts, alle aanvullende bepalingen zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de patiënt.
 • Follow-up: zal plaatsvinden via www.tekenradar.nl. Uw patiënt ontvangt hierover automatisch bericht.
 • Voor vragen over het aanmelden van een patiënt bel 030-2742600.
 

Kinderen of volwassenen met een andere vorm van Lymeziekte

Heeft u een patiënt met een andere manifestatie van Lymeziekte, zoals Lyme-artritis, Lyme neuroborreliose, Borrelia lymfocytoom, Lyme carditis, acrodermatitis chronica atroficans (ACA), multipele EM, of een verdenking hiervan? Kinderen jonger dan 18 jaar kunt u aanmelden voor het LymeProspect onderzoek, en volwassenen voor het Victory onderzoek.

 

 • Neem voor het aanmelden van de patiënt contact op met:
  • Arts-onderzoeker Hedwig Vrijmoeth of Freek van de Schoor van Radboudumc, telefoonnummer 024-366 6266
  • Arts-onderzoeker Jeanine Ursinus of Ewoud Baarsma van het Amsterdam UMC (AMC), telefoonnummer 020-566 9111, sein 27170
 • Kinderen komen in aanmerking voor inclusie in de LymeProspect studie, indien zij maximaal 4 dagen tevoren zijn gestart met antibiotica.
 • Behandeling: U schrijft zelf de aanbevolen antibiotische behandeling voor. U blijft de behandelend arts, alle aanvullende bepalingen zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de patiënt.
 • Follow-up: zal plaatsvinden via www.tekenradar.nl. Uw patiënt hoeft hiervoor niet te reizen en ontvangt automatisch bericht. Reizen naar AMC of Radboudumc voor intensievere follow-up en bloedafnames is wel mogelijk indien de patiënt dat wenst.

Patiënten vanaf 16 jaar met koorts na een tekenbeet

 • Neem voor het aanmelden van de patiënt contact op met:
  • Arts-onderzoeker Dieuwertje Hoornstra van AMC, telefoonnummer 020-566 9111, sein 57658
 • De patiënt komt in aanmerking voor inclusie in de Pandora studie, indien hij/zij:
  • binnen 4 weken na een tekenbeet gemeten koorts (≥ 38,0 °C) ontwikkelt
  • geen andere (evidente) aandoening heeft die de koorts kan verklaren
 • U blijft de behandelend arts, alle studie bepalingen zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de patiënt.

 

Follow-up: zal plaatsvinden via www.tekenradar.nl. Uw patiënt hoeft hiervoor niet te reizen en ontvangt automatisch bericht. Reizen naar AMC voor intensievere follow-up en bloedafnames is wel mogelijk indien de patiënt dat wenst.

 

Het LymeProspectonderzoek

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. In de meeste gevallen is antibiotische behandeling effectief, echter 1000 tot 2500 patiënten per jaar in Nederland houden ook na behandeling langdurige klachten. Meer lezen >

 

Het Pandora onderzoek naar andere tekenbeetziekten

Naast de ziekte van Lyme en teken encefalitis (TBE) kunnen teken in Nederland ook andere ziekteverwekkers bij zich dragen. Hoe vaak deze ziekteverwekkers daadwerkelijk tot ziekte leiden en hoe ernstig deze ziekte dan verloopt is nog onbekend. Meer lezen >

 

Het Victory onderzoek

De huidige standaard antistoftesten voor Lymeziekte zijn vaak negatief bij een vroege besmetting en ze maken niet goed onderscheid tussen een oude of actieve infectie. Van cellulaire tests wordt gezegd dat ze dit mogelijk wel kunnen. Meer lezen >