Aanpak van het LymeProspect onderzoek

Bij alle patiënten onderzoeken we door middel van bloedafnames en online vragenlijsten potentiële microbiologische, immunologische, klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme. Dit onderzoek is puur observationeel. Door vast te stellen welke patiënten langdurige klachten ontwikkelen en welke determinanten dit voorspellen, kan mogelijk een gericht beleid ontwikkeld worden voor het voorkómen en behandelen van deze klachten.

 

Aan het onderzoek doen sinds 2017 zowel kinderen als volwassenen mee, zodat mogelijk ook specifiek beleid ontwikkeld kan worden voor kinderen en volwassenen.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor het LymeProspect onderzoek.