Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Aanpak van het LymeProspect en Pandora onderzoek

LymeProspect onderzoek

Bij alle patiënten onderzoeken we door middel van bloedafnames en online vragenlijsten potentiële microbiologische, immunologische, klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme. Dit onderzoek is puur observationeel. Door vast te stellen welke patiënten langdurige klachten ontwikkelen en welke determinanten dit voorspellen, kan mogelijk een gericht beleid ontwikkeld worden voor het voorkómen en behandelen van deze klachten.

 

Aan het onderzoek deden sinds 2017 zowel kinderen als volwassenen mee, zodat mogelijk ook specifiek beleid ontwikkeld kan worden voor kinderen en volwassenen. Vanaf heden zijn met name nog inclusies nodig van kinderen (0 t/m 17 jaar) met een erythema migrans(?) in het Tekenradarvragenlijst onderzoek. In dat onderzoek worden dezelfde vragenlijstmetingen gedaan als in het LymeProspect onderzoek, maar géén bloedafnames.

 

Klik hier om kinderen met een erythema migrans(?) aan te melden voor het Tekenradar onderzoek.

 

Pandora onderzoek

Bij alle patiënten onderzoeken we door middel van bloedafnames, urine en online vragenlijsten een potentiële verwekker van de koorts na tekenbeet. Dit onderzoek is puur observationeel. Aan het onderzoek doen volwassenen vanaf 16 jaar mee. Met de resultaten van het onderzoek kunnen diagnostiek en behandelrichtlijnen verbeterd worden.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor het Pandora onderzoek.