Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Hoe herken ik een erythema migrans(?)

De diagnostiek aanbeveling voor erythema migrans(?) (EM), uit paragraaf 2.2 van de CBO richtlijn is als volgt:

 

Stel de diagnose EM als:

  • Er een centrifugaal zich uitbreidende rode tot blauwrode macula of ring > 5 cm ontstaat zonder vesiculae, papulae, schilfering of infiltratie en ongeacht of een tekenbeet is bemerkt;
  • Er een centrifugaal zich uitbreidende macula of ring > 5 cm ontstaat met vesiculae, papulae, schilfering of infiltratie na een tekenbeet ter plaatse.

Controleer na circa 1 week of uitbreiding van het erytheem heeft plaatsgevonden wanneer bij eerste onderzoek het erytheem < 5 cm is om onderscheid te maken tussen een EM en een directe reactie op de tekenbeet. Voor de diagnose EM is de grens van 5 cm minder van belang dan het feit dat het erytheem zich langzaam uitbreidt.

 

Klik hier voor voorbeeldfoto’s van bewezen (a)typische erythema migrans(?).

Zie voor meer informatie over diagnostiek en behandeling de lci richtlijn. Via deze website kunt u ook de volledige CBO-richtlijn Lymeziekte vinden.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor onderzoek.