Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Achtergrond en doel LymeProspect onderzoek

Doel van het LymeProspect onderzoek is bepalen hoe vaak mensen na behandeling voor Lyme gezondheidsklachten houden, en wat mogelijke oorzaken zijn van die klachten. Daarom vragen wij deelnemers bloed af te laten nemen en vragenlijsten in te vullen, om te bepalen welke klachten voorkomen en wat mogelijke oorzaken zijn. De inclusie van dit onderzoek verloopt onder andere via deze website, waarbij mensen die een erythema migrans melden voor het onderzoek worden uitgenodigd, en een jaar lang worden gevolgd. Artsen kunnen hun patiënten met erythema migrans(?) of andere acute vormen van Lyme ook aanmelden voor het onderzoek.

 

Klik hier om patiënten met acute Lymeziekte aan te melden voor het LymeProspect onderzoek.

 

Als uw patiënt chronische (mogelijk) Lyme-gerelateerde klachten heeft en mee wil doen aan onderzoek, klik dan hier voor meer informatie.

 

Alleen kinderen (0 t/m 17 jaar) kunnen nog meedoen

Vanaf heden kunnen alleen nog kinderen (0 t/m 17 jaar) met de ziekte van Lyme meedoen aan het LymeProspect onderzoek. Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen. Door dit onderzoek hopen wij vast stellen of de kans op klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme anders is bij kinderen dan bij volwassenen, en ook of mogelijk andere oorzaken een rol spelen.

 

Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen Nederlanders een of meerdere tekenbeten op. De kans op een symptomatische B. burgdorferi s.l infectie na een tekenbeet is ongeveer 2%. Erythema migrans(?) (EM) is de meest voorkomende manifestatie van Lyme-borreliose, leidend tot 23.500 huisartsbezoeken in 2014. Gedissemineerde ziekte, zoals Lyme-artritis of neuroborreliose, komt minder vaak voor. Na antibiotische behandeling houden jaarlijks 1000-2500 patiënten langdurig klachten, zoals spier- en gewrichtspijn, neurocognitieve symptomen en vermoeidheid. Waarom deze klachten blijven bestaan is onvoldoende bekend. Er zijn hypothesen over microbiologische, immunologische en genetische oorzaken, zoals persisterende infectie of auto-inflammatie. Ook klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige factoren kunnen een rol spelen. Het LymeProspect onderzoek is de eerste grote prospectieve studie waarin vrijwel alle mogelijke factoren die tot persisterende klachten kunnen leiden worden onderzocht. De verwachting is dat daardoor persisterende klachten na behandeling voor Lyme in de toekomst beter behandeld of voorkomen kunnen worden.