Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Achtergrond en doel LymeProspect onderzoek

Doel van het LymeProspect onderzoek is bepalen hoe vaak mensen na behandeling voor Lyme gezondheidsklachten houden, en wat mogelijke oorzaken zijn van die klachten. Daarom is de afgelopen jaren van meer dan 1000 patiënten met Lymeziekte bloed verzameld en zijn vragenlijsten afgenomen, om te bepalen welke klachten voorkomen en wat mogelijke oorzaken zijn. De analyses voor dit onderzoek worden momenteel uitgevoerd.

 

Het is nog steeds mogelijk om kinderen met een erythema migrans(?) aan te melden voor het Tekenradar vragenlijst onderzoek, waarbij geen bloedafname nodig is, maar alleen vragenlijsten worden ingevuld.

 

Klik hier om kinderen met een erythema migrans(?) aan te melden.

 

 

Kinderen (0 t/m 17 jaar) kunnen nog meedoen

Kinderen (0 t/m 17 jaar) met de ziekte van Lyme kunnen nog meedoen aan het Tekenradar onderzoek. Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen. Door dit onderzoek hopen wij vast stellen of de kans op klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme anders is bij kinderen dan bij volwassenen, en ook of mogelijk andere oorzaken een rol spelen.

 

Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen Nederlanders een of meerdere tekenbeten op. De kans op een symptomatische B. burgdorferi s.l infectie na een tekenbeet is ongeveer 2%. Erythema migrans(?) (EM) is de meest voorkomende manifestatie van Lyme-borreliose, leidend tot 23.500 huisartsbezoeken in 2014. Gedissemineerde ziekte, zoals Lyme-artritis of neuroborreliose, komt minder vaak voor. Na antibiotische behandeling houden jaarlijks 1000-2500 patiënten langdurig klachten, zoals spier- en gewrichtspijn, neurocognitieve symptomen en vermoeidheid. Waarom deze klachten blijven bestaan is onvoldoende bekend. Er zijn hypothesen over microbiologische, immunologische en genetische oorzaken, zoals persisterende infectie of auto-inflammatie. Ook klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige factoren kunnen een rol spelen. Het LymeProspect onderzoek via Tekenradar is de eerste grote prospectieve studie waarin vrijwel alle mogelijke factoren die tot persisterende klachten kunnen leiden worden onderzocht. De verwachting is dat daardoor persisterende klachten na behandeling voor Lyme in de toekomst beter behandeld of voorkomen kunnen worden.