Hoe is het LymeProspect onderzoek opgezet?

LymeProspect is een multicentrische prospectieve observationele cohortstudie naar patiënten met Lyme-borreliose. De studie is in april 2015 gestart vanuit drie Lyme-centra (AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) en het RIVM. De geplande inclusie bedraagt 2000 volwassen patiënten en 300 kinderen, die beide zijn verdeeld in twee groepen.

 

De eerste groep bestaat uit patiënten met EM die door de behandelend (huis)arts is bevestigd. De tweede groep bestaat uit patiënten met bewezen of waarschijnlijke manifestaties van gedissemineerde Lyme-borreliose. Alle patiënten kunnen worden aangemeld via Tekenradar.nl, liefst nog onbehandeld, maar in elk geval maximaal 4 dagen na start van de behandeling. Aanmelding kan plaatsvinden door de patiënt zelf of door de behandelend arts. Inclusie en follow-up verloopt vervolgens vrijwel volledig via Tekenradar.nl.

 

U kunt patiënten ook verwijzen voor inclusie en meer uitgebreide follow-up, als patiënten bereid zijn naar één van de deelnemende Lyme-centra te reizen (AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn). Voor EM patiënten is de verwijzing naar AMC of Radboudumc in onderzoeksverband, zonder kosten voor de patiënt. Voor gedissemineerde Lyme patiënten is de verwijzing voor reguliere zorg en inclusie in het onderzoek.

 

Bij de geïncludeerde patiënten meten we door middel van bloedanalyses en online vragenlijsten potentiële microbiologische, immunologische, genetische, klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor langdurige klachten. Na een jaar wordt vastgesteld welke patiënten langdurige klachten hebben ontwikkeld, en welk van de gemeten determinanten voorspellend zijn voor het ontstaan van deze klachten.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor het LymeProspect onderzoek.