Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Hoe zijn het LymeProspect en Pandora onderzoek opgezet?

LymeProspect onderzoek

LymeProspect is een multicentrische prospectieve observationele cohortstudie naar patiënten met Lyme-borreliose. De studie is in april 2015 gestart vanuit drie Lyme-centra (AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) en het RIVM. De geplande inclusie voor volwassenen is voltooid.

 

Kinderen (0 t/m 17 jaar) met een erythema migrans(?) kunnen nog wel worden geïncludeerd in het Tekenradar vragenlijst onderzoek, zonder bloedafnames. Aanmelding kan plaatsvinden door de patiënt zelf of door de behandelend arts. Inclusie en follow-up verloopt vervolgens vrijwel volledig via Tekenradar.nl. Na een jaar wordt vastgesteld welke patiënten langdurige klachten hebben ontwikkeld.

 

Klik hier om kinderen met een erythema migrans(?) aan te melden voor het Tekenradar onderzoek.

 

Pandora onderzoek

Pandora is een prospectieve observationele cohortstudie naar patiënten met andere teken overdraagbare ziekten. De studie start in april 2018 en is een samenwerking van het AMC en het RIVM. De geplande inclusie bedraagt 800 volwassen patiënten die verdeeld zijn in twee groepen.

 

De eerste groep (600 stuks) bestaat uit patiënten met koorts na tekenbeet. De tweede groep (200 stuks) bestaat uit patiënten met enkel een tekenbeet zonder koorts en dient als controle groep. Alle patiënten kunnen worden aangemeld via Tekenradar.nl. Aanmelding kan plaatsvinden door de patiënt zelf of door de behandelend arts. Inclusie en follow-up verloopt vervolgens vrijwel volledig via de onderzoekers in het AMC en Tekenradar.nl. De materialen kunnen lokaal worden afgenomen en de inzending hiervan zal via de post verlopen.

 

U kunt patiënten ook verwijzen voor inclusie en meer uitgebreide follow-up, als patiënten bereid zijn naar het AMC te reizen. Deze verwijzing is dan gericht op reguliere zorgverlening en inclusie in het onderzoek.

 

Bij de geïncludeerde patiënten meten we door middel van materiaalanalyses en online vragenlijsten of er aanwijzingen zijn voor een andere door teken overdraagbare ziekte.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor het Pandora onderzoek.