Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Achtergrond en doel Pandora onderzoek

Naast de Borrelia bacterie, die Lyme veroorzaakt, zitten in teken vaak ook andere bacteriën, virussen en parasieten. Hoe vaak deze ziekteverwekkers na een tekenbeet ook echt tot ziekte leiden is nog onbekend. Om meer inzicht te krijgen in andere tekenbeetziekten dan de ziekte van Lyme, loopt het ‘Pandora’ onderzoek.

 

Iedereen van 16 jaar of ouder die binnen 4 weken na een tekenbeet koorts (≥ 38.0 C°) krijgt kan zich voor dit onderzoek aanmelden via www.tekenradar.nl of via de (huis)arts. De deelnemers worden gevraagd bloed en urine af te geven en een jaar lang elke drie maanden een online-vragenlijst over hun gezondheid in te vullen. Indien de patiënt de teek die hem gebeten heeft bewaard heeft, kan deze ook opgestuurd worden. Wanneer het ziektebeeld gepaard gaat met een huidafwijking, zal de patiënt gevraagd worden apart toestemming te geven voor een huidbiopt.

 

In deze studie wordt gekeken hoe vaak het teken encefalitisvirus (TBEV), Borrelia miyamotoi, Anaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis, Rickettsia species of Babesia species een acuut koortsend ziektebeeld na een tekenbeet veroorzaken. Ook wordt onderzocht hoe deze ziekten het beste aangetoond kunnen worden. Met de opgedane kennis zullen diagnose- en behandelrichtlijnen verbeterd worden.

 

Klik hier om patiënten aan te melden voor het Pandora onderzoek.