Mobiele menu knopZoek knop
Informatie voor artsen - Menu:

Achtergrond en doel Victory onderzoek

De huidige diagnostische tests voor Lymeziekte kennen twee belangrijke beperkingen, 1) ze zijn vaak negatief vroeg in het beloop van de ziekte, en 2) bij langdurige klachten maken ze niet goed onderscheid tussen een oude of actieve Borrelia infectie. Van zogeheten cellulaire tests wordt gezegd dat ze mogelijkerwijs gevoeliger zijn vroeg in het beloop van de ziekte en dat ze wel onderscheid kunnen maken tussen een oude (al dan niet behandelde) of actieve Borrelia infectie. Dit is echter nog niet goed genoeg onderzocht.

Het doel van het Victory onderzoek is daarom het bepalen of enkele cellulaire tests van aanvullende waarden zijn in het stellen van de diagnose Lymeziekte.

 

Vanaf het  najaar van 2018 kunnen volwassenen met andere vormen van acute Lymeziekte dan een erythema migrans(?) zich aanmelden voor het Victory onderzoek.

 

Klik hier om patiënten met acute Lymeziekte aan te melden voor het Victory onderzoek.