Mobiele menu knopZoek knop
Nieuws - Menu:

Groot verlies van gezonde levensjaren door langdurige klachten na Lyme

Bericht uitgegeven door het RIVM

 

Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte van Lyme is bepaald. De ziektelast is een maat voor het aantal verloren gezonde levensjaren door een ziekte. Hiermee kan nu ook in andere landen de impact van Lyme op de volksgezondheid beter worden bepaald. Het grootste deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door langdurige klachten na Lyme.

 

Voor de bepaling van de ziektelast worden de duur en de ernst van de ziekte, en het aantal mensen dat de ziekte krijgt samengevat in één getal: het aantal verloren gezonde levensjaren (DALYs). Dus een milde ziekte die bij veel mensen voorkomt, kan een even grote ziektelast hebben als een ernstige ziekte die een kleine groep mensen treft.

 

Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme in Nederland, in totaal leidt dat ieder jaar tot 1750 verloren gezonde levensjaren. Een minderheid van de patiënten houdt langdurig klachten, toch veroorzaken juist die langdurige klachten de meeste verloren gezonde levensjaren (bijna 90%).

 

Omdat de ziekte van Lyme verschillende verschijningsvormen heeft, zijn bij het bepalen van de ziektelast de patiënten verdeeld in drie groepen:

 

Rode ring of vlek na een tekenbeetRode ring of vlek na een tekenbeet- Mensen met een rode ring of vlek na een tekenbeet (zie foto) en zonder restklachten na  behandeling: ongeveer 23.500 mensen per jaar. Dit leidt tot 6% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.

- Mensen met andere klachten van de ziekte van Lyme (zoals neurologische klachten) zonder restklachten na behandeling:  ongeveer 1.400 mensen per jaar. Dit leidt tot 8% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.

- Mensen die na behandeling van de ziekte van Lyme langdurige klachten houden die aan de ziekte van Lyme worden toegeschreven: ongeveer 1.000 tot 2.500 per jaar. Dit leidt tot 86% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.

 

Onderzoek naar langdurige klachten

Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel langdurige klachten houden na Lyme en anderen niet. Juist vanwege de grote ziektelast voor patiënten met langdurige klachten is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken. Daarom loopt vanaf 2015 het onderzoek ‘LymeProspect’. Met de resultaten van dit onderzoek hopen de onderzoekers voorstellen te kunnen doen voor behandelingen die langdurige klachten na Lyme kunnen voorkomen of genezen, en zo de ziektelast te verkleinen. Mensen die beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden via de huisarts of op www.tekenradar.nl.

 


Noot voor redacties

 

Tekenbeten en Lyme

Informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme, waaronder controleren op tekenbeten en verwijderen van een teek kunt u vinden op www.rivm.nl/tekenbeet en www.tekenradar.nl.

 

Onderzoek langdurige klachten Lyme

Het onderzoek LymeProspect is een samenwerking van het RIVM, AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. De website www.tekenradar.nl is een samenwerking van de Wageningen Universiteit (WUR) en het RIVM.

 

Contactgegevens persvoorlichting RIVM: 030 – 2743005

Naar overzicht