Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Aanmelden van kinderen voor onderzoek naar chronische klachten door Lyme

Sommige mensen houden langdurige klachten na Lyme, ook na behandeling. In het LymeProspect onderzoek via Tekenradar volgen wij mensen vanaf hun behandeling voor Lyme, om te kijken waarom sommige mensen deze klachten ontwikkelen.

 

Ook patiënten die al langdurige (chronische) klachten na Lyme hebben kunnen meedoen aan het LymeProspect onderzoek. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen alleen nog kinderen (<18 jaar) meedoen met het LymeProspect onderzoek. Deze groep patiënten kan zich aanmelden door een e-mail zonder tekst te versturen naar ... met als onderwerp ‘LymeProspect onderzoek, chronische klachten’.

 

Wie kan aan het onderzoek meedoen?

Je (of uw kind) kunt meedoen met chronische klachten van Lymeziekte als alledrie onderstaande punten gelden:

  • leeftijd jonger dan 18 jaar
  • er zijn langer dan zes maanden bijna dagelijks één of meer (lyme gerelateerde) klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn of concentratieproblemen), of andere klachten toegeschreven aan Lymeziekte
  • er zijn geen antistoffen tegen Lymeziekte gevonden (negatieve ELISA-test, dat is de test die de huisarts meestal aanvraagt)

 

Hoe kan ik mijzelf (of uw kind) aanmelden?

Gelden alledrie bovenstaande punten voor jou (of uw kind) en wil je jezelf (of uw kind) aanmelden voor het onderzoek? Dan kun je een e-mail zonder tekst sturen naar ... met als onderwerp ‘LymeProspect onderzoek, chronische klachten’. Je krijgt vervolgens een automatische e-mail terug met een korte vragenlijst. Als je deze vragenlijst invult en terugstuurt, hoor je daarna of je (of uw kind) inderdaad aan het onderzoek mee kan doen.

 

Let op: als je (of uw kind) aan het onderzoek mee wilt doen met een rode ring of vlek na een tekenbeet, of een andere vorm van Lyme die kort geleden is vastgesteld, meld je dan aan via de meldknoppen op de homepage deze website.

 

Waarom worden patiënten met chronische klachten van Lymeziekte onderzocht in LymeProspect? 

In LymeProspect wordt bij de deelnemers met acute lymeziekte (en vaak een positieve antistoftest) onderzocht hoe vaak mensen na behandeling gezondheidsklachten houden, en wat mogelijke oorzaken zijn van die klachten. Bij hen worden vele verschillende mogelijke oorzaken van het ontstaan van chronische klachten onderzocht, zoals bijvoorbeeld erfelijke of afweerreactie verschillen tussen personen.

 

Door ook chronische Lymepatienten te onderzoeken waarbij de diagnose Lymeziekte niet gesteld is volgens de standaard richtlijn, kan gekeken worden of bij deze groep dezelfde oorzaken van chronische klachten een rol spelen als bij  patiënten met acute Lymeziekte en een positieve antistoftest. Zo proberen we behandelopties te vinden voor alle chronische Lymepatiënten, dus ook voor degenen bij wie de diagnose op een andere manier gesteld is dan door een positieve antistoftest, bijvoorbeeld door een LTT of Elispot test. Er worden geen chronische patiënten uitgesloten van het onderzoek, mits de klachten langer dan 6 maanden bestaan en de diagnose anders gesteld is dan door een positieve antistoftest.