Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Onderzoek naar ziekte van Lyme en koorts na een tekenbeet

LymeProspect onderzoek naar ziekte van Lyme

Sommige mensen houden klachten nadat zij de ziekte van Lyme hebben gekregen. Ook na behandeling met antibiotica. Het gaat dan om klachten als vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen. In het LymeProspect-onderzoek wordt gekeken hoe vaak deze klachten voorkomen bij kinderen en volwassenen, en wat de oorzaken zijn. U kunt zich aanmelden voor het LymeProspect onderzoek als u een antibioticabehandeling start voor een rode ring of vlek (erythema migrans(?)), of andere vorm van de ziekte van Lyme. Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder of via uw arts, tot maximaal 4 dagen na start van de behandeling. Uw gezondheid wordt dan een jaar lang gevolgd.

 

Meld hier een rode ring of vlek, of andere vorm van de ziekte van Lyme die recent is vastgesteld, om mee te doen aan het onderzoek.

 

Als u chronische klachten door Lyme heeft, klik dan hier voor meer informatie.

 

Door dit onderzoek hopen wij in de toekomst langdurige klachten na de ziekte van Lyme beter te kunnen voorkómen en behandelen, bij zowel kinderen als volwassenen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Lyme-centra en afdelingen kindergeneeskunde van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Patiënten met de ziekte van Lyme kunnen ook via deze drie deelnemende Lyme-centra meedoen.

 

 

 

Pandora onderzoek naar koorts na een tekenbeet

Naast de lymebacterie zitten er vaak ook andere ziekteverwekkers in teken, zoals parasieten, bacteriën en virussen. Na een tekenbeet kunnen daardoor onder andere koorts en andere griepachtige verschijnselen ontstaan. Het is nog niet bekend hoe vaak een tekenbeet in Nederland tot deze ziekten leidt, hoe ernstig de klachten kunnen zijn, en of ze de ziekte van Lyme beïnvloeden. Door het Pandora onderzoek naar mensen met koorts na een tekenbeet, hopen de onderzoekers daar meer inzicht in te krijgen.

 

U kunt zich hier aanmelden voor het onderzoek als u koorts na een tekenbeet krijgt en 16 jaar of ouder bent. De gezondheid van onderzoeksdeelnemers wordt een jaar gevolgd.

 

Door dit onderzoek hopen wij in de toekomst diagnose en behandelrichtlijnen voor andere tekenbeetziekten dan Lyme te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Lyme-centrum van het AMC en het RIVM. Patiënten met koorts na een tekenbeet kunnen ook via het AMC meedoen.

 

Het LymeProspect en het Pandora onderzoek worden mogelijk gemaakt door ZonMw en het ministerie van VWS.