Wat vragen we van u?

U kunt meedoen aan het LymeProspect onderzoek als u start met een antibioticabehandeling voor de ziekte van Lyme. Ook kinderen kunnen meedoen.

 

U kunt zich op twee manieren aanmelden.

 

1. De eerste manier is door een rode ring of vlek, of andere ziekte van Lyme te melden op Tekenradar.nl. Na de melding wordt u gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Als u op basis van de ingevulde vragenlijst inderdaad in aanmerking komt voor het onderzoek, krijgt u vaak nog dezelfde avond een pakketje met bloedbuizen thuisbezorgd. De volgende dag kunt u hiermee bloed laten prikken bij de (huisartsen)prikpost. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. De prikpost kan de kosten van de bloedafname declareren bij het RIVM. Na zes weken laat u nogmaals bloed prikken bij de prikpost. Gedurende één jaar vragen wij u om elke drie maanden een online vragenlijst in te vullen over uw gezondheid.

 

Klik hier of op de rode knop links in beeld om u aan te melden voor het onderzoek.

 

 

2. De tweede manier om u aan te melden is via de Lyme-centra van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Uw behandelend arts kan - na vaststellen of van een (mogelijke) erythema migrans(?) of andere vorm van de ziekte van Lyme - direct contact opnemen met de onderzoeksartsen van de Lyme-centra om te overleggen of meedoen aan het onderzoek mogelijk is. In het jaar dat volgt, kunt u voor de vervolgonderzoeken naar het ziekenhuis komen. Ook vult u enkele malen online vragenlijsten in over uw gezondheid. Als uw arts u alleen voor het onderzoek naar het ziekenhuis doorverwijst, en u geen extra zorg of behandeling nodig hebt, wordt door het AMC en Radboudumc geen beroep gedaan op uw zorgverzekering en/of eigen risico.

 

De gezondheid van alle patiënten wordt 1 jaar gevolgd om te kijken bij wie er langdurige klachten ontstaan en bij wie niet. We vergelijken het bloedonderzoek en de online vragenlijsten van de patiënten met en zonder klachten om zo mogelijke oorzaken van de klachten te onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat u alle vragenlijsten invult en alle bloedafnames laat doen, ook als u geen klachten meer heeft.