Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Wat vragen we van u voor het Lyme onderzoek?

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kunnen meedoen aan het LymeProspect onderzoek als ze starten met een antibioticabehandeling voor de ziekte van Lyme.

 

Als uw kind chronische klachten door Lyme heeft, klik dan hier voor meer informatie.

 

Met een recent vastgestelde Lymeziekte kan een kind (jonger dan 18 jaar) op twee manieren worden aangemeld:

 

1. De eerste manier is door een rode ring of vlek, of andere ziekte van Lyme te melden op Tekenradar.nl. Na de melding wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Als de aangemelde persoon op basis van de ingevulde vragenlijst inderdaad in aanmerking komt voor het onderzoek, krijgt deze vaak nog dezelfde avond een pakketje met bloedbuizen thuisbezorgd. De volgende dag kan hiermee bloed worden geprikt bij de (huisartsen)prikpost. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De prikpost kan de kosten van de bloedafname declareren bij het RIVM. Na zes weken wordt nogmaals bloed geprikt bij de prikpost. Gedurende één jaar vragen wij elke deelnemer (of diens ouder/verzorger) om elke drie maanden een online vragenlijst in te vullen over de gezondheid.

 

Klik hier om u aan te melden voor het onderzoek.

 

 

2. De tweede manier om u aan te melden is via de Lyme-centra van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. De behandelend arts kan - na vaststellen of van een (mogelijke) erythema migrans(?) of andere vorm van de ziekte van Lyme - direct contact opnemen met de onderzoeksartsen van de Lyme-centra om te overleggen of meedoen aan het onderzoek mogelijk is. In het jaar dat volgt, kan de deelnemer voor de vervolgonderzoeken naar het ziekenhuis komen. Ook vult de deelnemer (of ouder/verzorger) enkele malen online vragenlijsten in over de gezondheid. Als de arts alleen voor het onderzoek naar het ziekenhuis doorverwijst, en er geen extra zorg of behandeling nodig is, wordt door het AMC en Radboudumc geen beroep gedaan op uw zorgverzekering en/of eigen risico.

 

De gezondheid van alle patiënten wordt 1 jaar gevolgd om te kijken bij wie er langdurige klachten ontstaan en bij wie niet. We vergelijken het bloedonderzoek en de online vragenlijsten van de patiënten met en zonder klachten om zo mogelijke oorzaken van de klachten te onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat alle vragenlijsten ingevuld worden en liefst ook allebei de bloedafnames worden gedaan, ook als er geen klachten meer zijn.