Onderzoek naar ziekte van Lyme

Sommige mensen houden klachten nadat zij de ziekte van Lyme hebben gekregen. Ook na behandeling met antibiotica. Het gaat dan om klachten als vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen. In het LymeProspect-onderzoek wordt gekeken hoe vaak deze klachten voorkomen bij kinderen en volwassenen, en wat de oorzaken zijn. U kunt zich aanmelden voor het LymeProspect onderzoek als u een antibioticabehandeling start voor een rode ring of vlek (erythema migrans(?)), of andere vorm van de ziekte van Lyme. Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder of via uw arts, tot maximaal 4 dagen na start van de behandeling. Uw gezondheid wordt dan een jaar lang gevolgd.

 

Meld hier een rode ring of vlek, of andere vorm van de ziekte van Lyme, om mee te doen aan het onderzoek.

Tekenbeet, rode ring of vlek, of andere vorm van de ziekte van Lyme melden

 

Door dit onderzoek hopen wij in de toekomst langdurige klachten na de ziekte van Lyme beter te kunnen voorkómen en behandelen, bij zowel kinderen als volwassenen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Lyme-centra en afdelingen kindergeneeskunde van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Patiënten met de ziekte van Lyme kunnen ook via deze drie deelnemende Lyme-centra meedoen.

 

Het LymeProspect-onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en het ministerie van VWS.