Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Wat wordt er met de foto gedaan die u opstuurt van uw erythema migrans(?)?

Als u een erythema migrans ontwikkelt en deze meldt via Tekenradar.nl, vragen wij u om een foto. De foto’s van de erythema migrans(?) die aan Tekenradar.nl gestuurd worden zullen geanonimiseerd (versleuteld) bewaard worden in een databank apart van uw persoonsgegevens. Deze databank is alleen toegankelijk voor de direct betrokken onderzoeksmedewerkers. Alleen als u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven kunnen de geanonimiseerde foto's gebruikt worden voor publicatie- en voorlichtingsdoeleinden.