Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

 

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

 

Bij het RIVM werken 1500 mensen. Tot de opdrachtgevers behoren:

-het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

-het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

-het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

-diverse inspecties

-de Europese Unie 

-de Verenigde Naties