Mobiele menu knopZoek knop
Over Tekenradar.nl - Menu:

Wageningen University

UNIVERSITY_web-rgbVanuit Wageningen University zijn de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse en het Laboratorium voor Entomologie betrokken.

 

Over Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit, onderdeel van Wageningen UR,  is de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. Onderzoekers en studenten van Wageningen Universiteit richten zich op onderwerpen op het terrein van de voeding, gezondheid, natuur en leefomgeving.

 

Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse

De Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse richt zich op kwantitatief en multidisciplinair onderzoek waarbij het analyseren, interpreteren, simuleren en communiceren van complexe milieuproblemen vanuit verschillende gezichtspunten centraal staat. Het onderzoek van Milieusysteemanalyse combineert aspecten vanuit ecologie, economie, technologie en beleid met als doel nieuwe inzichten in de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van complexe milieuvraagstukken te ontwikkelen. De betrokkenheid bij Tekenradar.nl komt voort uit twee projecten: De Natuurkalender en Natuurbericht.nl die beiden gecoördineerd worden door Dr.Ir. Arnold van Vliet.

 

Laboratorium voor Entomologie

Het Laboratorium voor Entomologie integreert fundamenteel en toegepast onderzoek aan de biologie van insecten en spinachtigen (mijten en teken). Centraal staan insect-plant en insect-vertebraat interacties, waarbij grondige kennis over de biologie van het organisme bijdraagt aan het ontwikkelen van duurzame bestrijdingsmaatregelen van plaaginsecten in de landbouw en insecten die de gezondheid van mens en dier bedreigen. Het onderzoek loop van genetisch onderzoek tot aan populaties van (plaag)insecten en hun natuurlijke belagers. Het Laboratorium voor Entomologie heeft vanaf het eerste uur samengewerkt met het tekenbetenonderzoek van de Natuurkalender, en is momenteel betrokken bij een langjarig project naar de ontwikkeling van preventiemethoden voor de ziekte van Lyme.