Mobiele menu knopZoek knop
Teken - Menu:

De Hyalomma teek ("reuzenteek")

In Europa komen Hyalomma-teken (Hyalomma marginatum, in media ook wel "reuzenteek", "monsterteek" of "horrorteek" genoemd) voor in het Middellandse Zeegebied en in Zuidoost Europa. Net als onze schapenteek (Ixodes ricinus) heeft de Hyalomma-teek vier levensstadia: ei, larve, nimf en adult. Larven en nimfen hebben een bloedmaaltijd nodig om te kunnen vervellen naar een volgend levensstadium. Zij voeden vooral op kleine zoogdieren en vogels. Volwassen vrouwtjes teken voeden op hoefdieren, zoals runderen, schapen, herten, reeën en paarden, en soms op een mens. Volwassen mannetjes teken zijn ook op zoek naar hoefdieren, maar niet voor een bloedmaaltijd, maar om te paren met vrouwtjes teken. Na de paring en een bloedmaaltijd kunnen Hyalomma vrouwtjes tot wel 7000 eitjes leggen.

 

Komen Hyalomma-teken in Nederland voor?

Af en toe komen Hyalomma-larven en -nimfen met trekvogels uit Afrika en het Middellandse Zeegebied in Nederland terecht. Volgezogen Hyalomma-nimfen laten zich dan in het groen (de vegetatie) vallen. Onder klimatologisch gunstige omstandigheden kunnen zij dan vervellen tot volwassen teken. In Nederland is het meestal te koud en te nat voor deze teken en gaan ze dood.

2018 was een bijzonder jaar met een (zeer) lange warme en droge periode in heel Europa. In dat najaar waren er in Duitsland 35 meldingen van volwassen Hyalomma-teken op paarden en een schaap. In 2019 zijn er in Nederland twee volwassen Hyalomma-teken gevonden.

 

Hoe herken je een Hyalomma-teek?

Het meest typische kenmerk van Hyalomma-teken zijn de gestreepte pootjes. Daarnaast zijn ze een stuk groter (2-3x) dan de Nederlandse schapenteek. (Ixodes ricinus) en de vlekkenteek (Dermacentor reticulatus). Hyalomma-teken hebben geen gevlekt scutum (schild).

Hyalomma vs schapenteekDe bovenste twee foto's zijn Hyalomma teken ("reuzenteken", links een vrouwtje, rechts een mannetje). Daaronder drie afbeeldingen van de veel kleinere gewone schapenteek die de ziekte van Lyme kan overbrengen.

Meer informatie:

Het actuele verspreidingsgebied van Hyalomma-teken in Europa

Meer informatie over Hyalomma-teken