De ziekte van Lyme in Nederland

Huisartsen hebben in 2014 bij circa 23.500 mensen in Nederland een uitbreidende ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans(?)) vastgesteld, het eerste teken van de ziekte van Lyme. Het aantal mensen dat zich meldt met een zo'n huiduitslag is tussen 2009 en 2014 licht toegenomen en lijkt zich te stabiliseren. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar het vóórkomen van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk uitgevoerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

 

In het voor- en najaar zijn teken het meest actief. Van alle mensen die in Nederland door een teek worden gebeten, krijgen ongeveer 2-3 op de 100 (2-3%) de ziekte van Lyme.

 

In de kaart op de homepage onder "Lyme in Nederland" is weergegeven hoeveel mensen met een rode ring op de huid door de huisarts zijn gezien. Een rode ring op de huid is een bewijs van de ziekte van Lyme, maar in ongeveer 10% van alle gevallen van de ziekte van Lyme verschijnt er geen rode ring of vlek op de huid.

 

Hieronder is vanaf 1994 aangegeven hoeveel mensen met een rode ring of vlek op de huid door de huisarts zijn gezien gemiddeld over heel Nederland:

-1994:   39 per 100.000 inwoners

-2001:   74 per 100.000 inwoners

-2005: 104 per 100.000 inwoners

-2009: 134 per 100.000 inwoners

-2014: 139 per 100.000 inwoners

 

Klik hier om direct een tekenbeet, rode ring of vlek, of andere vorm van de ziekte van Lyme te melden