Mobiele menu knopZoek knop
Ziekte van Lyme - Menu:

Lyme en werk

In december 2013 publiceerde het RIVM voor het eerst ook het vóórkomen van arbeidsgerelateerde tekenbeten en ziekte van Lyme. Landelijke totale aantallen van consultaties bij de bedrijfsarts voor arbeidsgerelateerde tekenbeten werden geschat op 387 consultaties in 2010. Alle bedrijfsartsen in Nederland tezamen rapporteerden 173 diagnoses van arbeidsgerelateerde erythema migrans(?).

 

Ook zijn de bijbehorende ziektelast en kostenschattingen onderzocht, deze geven inzicht in de winst die behaald kan worden door preventie en beheersing van arbeidsgerelateerde ziekte van Lyme, wat prioritering van budgetverdeling kan ondersteunen.

 

het rapport kunt u hier downloaden

PDF icoonRIVMrapport arbeidsgerelateerde Lyme